Onderzoek naar de familienaam
“van Treuren”

door: Jan van Treuren
janvantreuren@hetnet.nl
januari 2004

Wanneer je een poosje met voorouderonderzoek bezig bent, merk je dat je tot 1812 vrij makkelijk bij de Rijksarchieven, Streekarchieven en Gemeente Archieven aan de hand van trouw- en geboorteakten familiegegevens kunt vinden. Voor 1812 kunnen we informatie vinden in de trouw- en doopboeken van de kerkelijke archieven bij de boven genoemde archieven. Tot ongeveer 1700 kan men nog vrij makkelijk verder zoeken. Daarna wordt het moeilijker omdat de namen in de trouw- en doopboeken vaak fonetisch geschreven worden. 

De voorouder van onze familie die we op die manier konden vinden is “Arien Wouterse Truyer” (“Trueren”). In zijn geboorteakte staat zijn naam geschreven als “Arien Wouterse Truyer”. Zijn kinderen zijn genoemd “Treuren” en hun kinderen “van Treuren”. Het onderzoek naar de familienaam heeft zich verbreed naar de familienamen “Treur”, “Treure”, “Truer”, “Treuren”, “Truren”, “Truuren”, “van Treure” en “van Treuren”.

Deze notitie toont aan dat er verband is tussen deze spellingsvarianten. Stap voor stap laten we u dit zien.

Dus, wanneer u iemand tegenkomt  met één van deze namen, vraag of ze contact met me op willen nemen. Er is een grote kans dat het verre familie van mij is.

De vroegst bekende voorouder die we gevonden hebben is “Claes Treure”, geboren rond 1540.

Door het combineren en deduceren van informatie uit oud rechterlijk archief van Bergambacht en verschillende notariële akten, hebben we de familie stamboom samen kunnen stellen.

In het trouwboek van de Kerken staat in plaats van “Wouter Arijense Treuren”, “Wouter Arijense de Jonge”. (Oy 4p-96) Tegelijkertijd leeft er iemand in Ouderkerk aan den IJssel met de naam “Ary Jacobsz Treuren”. 
De kans is groot dat zij familie van elkaar zijn.

Doelen van het onderzoek:

 • Het eerste doel van dit onderzoek is om verbinding te vinden tussen “Wouter Ariensz Treuren” met zijn kinderen genaamd “van Treuren” en “Ary Jacobsz Treuren”.
 • Het tweede doel is verband te vinden tussen al de hierboven genoemde spellingsvarianten.

Resultaten:

Stap voor stap tonen we u aan hoe we bovengenoemde doelen gehaald hebben.

1.1

Verbinding tussen “Wouter Ariensz Treuren” en “Ary Jacobsz Treuren”

Arien Woutersz Truijer (Treuren) is de vroegst bekende voorouder van onze familie die aan de hand van trouw- en doopboeken te vinden is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de stamboom kan je de gewoonte
zien om de oudste zoon te vernoemen
naar de grootvader.

1.2   
Met dank aan de heer van Rookhuyzen te Genemuiden voor de tip voor het testament van  “Lijntje Ariens Comst”, de weduwe van  “Wouter Jacobsz Truer”. Het testament is gedateerd op 28 mei 1692 te Giessendam (notariële akte 4019). In het testament wordt verwezen naar de kinderen van “Arien Woutersz Truer”. We kunnen daaruit concluderen dat “Arien Woutersz Truer” een zoon is van “Wouter Jacobsz Truer” en “Lijntje Ariens Comst”.

In het streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven hebben we in het “oud rechterlijk archief” van Bergambacht informatie gevonden over de familie van “Wouter Jacobsz Truer” (“Truyr”).

In het streekarchief was een getypte versie aanwezig. In het oud rechterlijk archief vonden we een aantal stukken met informatie over onze familie die voor ons onderzoek van belang waren:

Conclusie:

 • Jacob Wouterse TREUER, Arien Wouterse TREUR en Sijgje Wouters TREUR zijn broers en zuster.
 • Hieruit volgt de volgende stamboom:

1.3

Uit de vetgedrukte tekst blijkt Marrigje Sijmons, weduwe en boedelhoudster van Claasz Jacobs TRUREN is en geassisteerd wordt door haar dochter Zijgje Claas.

Hieruit volgt de volgende stamboom:

1.4

Uit de vetgedrukte tekst blijkt Marrigje Sijmons, weduwe en boedelhoudster van Claasz Jacobs TRUREN is en geassisteerd wordt door haar dochter Zijgje Claas.

Hieruit volgt de volgende stamboom:

Uit de vetgedrukte tekst blijkt dat  Jacob Claasz, Pieter Claasz and Sygje (Zijgje) broers en zuster zijn.

Hieruit volgt de volgende stamboom:

1.5

Uit de vetgedrukte tekst blijkt dat Bouwen Willemse, weduwenaar en boelhouder van Merrichje Claese TREURE was.

Conclusie:
Bouwen Willemse en Merrichje Claese TREURE waren getrouwd.

1.6

Uit de vetgedrukte tekst blijkt dat:

 • Jacob Treur met zijn broers en zuster én Jacob Wouterse Treurer, Arien Wouterse Treur en Sijgje Wouters Treur zijn erfgenamen van Marrichje Cleas.

Normaal gesproken zullen alleen de kinderen van hun ouders erven. Hier blijkt dat er bij de “van Treuren” twee partijen zijn:

 • Jacob Treur met zijn broers en zuster
 • Jacob Wouterse Treurer, Arien Wouterse Treur en Sijgje Wouters Treur

Hoe kan dat? Dit is alleen mogelijk als een getrouwde zus of tante kinderloos sterft. De erfenis gaat dan naar de ouders en als die niet meer leven naar de kinderen.

Jacob Wouterse Treurer, Arien Wouterse Treur en Sijgje Wouters Treur hebben Wouter Jacobsz Truyr als vader gehad.

De vader van Jacob Treur met zijn broers en zuster was Claes Jacobsz Treure, diens vader was Jacob Treure.

Merrichje Claes moet Merrichje Claese Treure geweest zijn (VC RA Bergambacht nr. 3 p 12)

Dit toont de volgende familieband aan:

 • De vader van “Jacob Wouterse Treurer”, “Arien Wouterse Treur” and “Sijgje Wouters Treur” was “Wouter Jacobsz Truyr”.
 • De vader van Jacob Treur en zijn broers en zuster was Claes Jacobsz
  Rekening houdend met de gewoonte om de oudste zoon naar de grootvader te vernoemen, kunnen we concluderen dat de vader van Claes Jacobsz Treure was Jacob Treure.
 • Merrichje Claes moet zijn Merrichje Claese Treure. (Zie punt 1.5)

We kunnen hierdoor de volgende stamboom maken:

We kunnen hieruit opmaken dat:

De vader van Jacob Claesz Treure moet zijn Claes Treure.

1.7

Bewijs van verbinding tussen de tak “Wouter Ariensz Treuren” en de tak “Ary Jacobsz Treuren”

In de oude kerkarchieven is gevonden dat  “Ary Jacobz Treuren” gedoopt is op 5 september 1688 in Bergambacht. He is getrouwd met “Neeltje Teunisse de Jong” op 28 juni 1709. (Oy 4p 58)

 

Hun eerste kind is “Nela Treuren”, gedoopt op 29 december 1709. Als getuige bij de doop zijn genoemd “Jacob Claas Treure” en “Pieternelletje Lammers”.  Dit moeten de grootouders zijn.

Hieruit kunnen concluderen dat:

Ary Jacobz Treuren een zoon moet zijn van Jacob Claas Treure (nr. 342 in punt 1.6)

Dit geeft ons de volgende stamboom.

Hiermee is het verband bewezen tussen de tak “van Treuren” en de tak “Ary Jacobsz Treuren”, het eerste doel van ons onderzoek.

2.

Verband tussen de familienamen “Treur”, “Treure”, “Truer”, “Treuren”, “Truren”, “Truuren”, “van Treure” en “van Treuren”

Op 6 october 1686 is een zoon met de naam Claas van “Jacob Claesz Trueren” geboren in Bergambacht. Hieruit volgt dat “Jacob Claesz Trueren” (geboren circa 1655) de vader moet zijn van “Claes (Jacobz) Treure”. Zijn naam is veranderd in “Claas Truren (Treuren)”. Hij is getrouwd met “Grietje Franken”.

“Claas Jaobse Truren/Treuren” (nr. 349) is de vroegst bekende voorouder van de takken “Treur” en “Truren”.

Dit bewijst uiteindelijk dat de namen “Treur”, “Treure”, “Truer”, “Treuren”, “Truren”, “Truuren”, “van Treure” en “van Treuren” tot één familie behoren.