Mijn stamboom 

Onder de button zit mijn stamboom. 

 

De index van de achternamen staan in alfabetische volgorde.
Na de gewone letters  van  a tot en met z volgen de letters met een speciaal leesteken zoals  ä, ë,  ö en ü.

De naam “Treuren” komt voor “Treuren, van“.

Je kunt iemand vinden via de eerste letter van de voor- of achternaam.
Scrol daarna naar beneden.

Under the button is my family tree.

 

The index of the last names are in alphabetical order.
After the ordinary letters from a through z, are following the letters with a special read mark as ä, ë, ö and ü.

The name “Treuren”  is coming before “Treuren, van“.

You can find someone by the first letter of their first or last name. After that, scroll down.

Wanneer je hierna terug wilt, klik dan links boven op de return pijl.

If you want to go back after this, click on the return arrow at the top left.